top of page
bild webb ny NY 11.png

För social och medicinsk omvårdad av barn och ungdom i Stockholms län

OM / Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sofias Guldbröllopsminne  bildades år 1907 och har verkat på flera olika sätt sedan dess. Stiftelsen delar ut medel till organisationer som driver lägerverksamhet, ordnar fritidsaktiviteter, upplysningsverksamhet om droger m.m.
Stiftelsen delar enbart ut medel till organisationer med säte i Stockholms län.

Stiftelsen ger också stöd till forskning och utvecklingsarbete för projekt som ger ökade kunskaper inom områden som rör barn och ungdomars hälsa.


 

Första paragrafen i stiftelsens stadgar

"Stiftelsen som tillkommit för att hugfästa minnet av Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllop har till ändamål att lämna bidrag till social och medicinsk omvårdnad av barn och ungdom, företrädesvis från Stockholm.”

 

vitolda-klein-uTZJaa3twqk-unsplash.jpg
bottom of page