top of page

Historik / Stiftelsen bildades med anledning av Oscar II:s och Sofias guldbröllop år 1907. Oscar var född i Stockholm 1829, son till Oscar I och Josefina. Han gifte sig 1857 med Sofia av Nassau. Oscar II var kung av Sverige 1872 – 1907 och kung av Norge 1872 – 1905. Han avled år 1907 samma år som guldbröllopet firades.
 

Stiftelsen bildades genom en insamling av ca 210 000 kr, ett substantiellt belopp som idag med hänsyn till Konsumentprisindex skulle motsvara ca  4,3 Mkr. Då var ändamålet formulerat så ”… att inrätta och underhålla sanatorium för skrofulösa barn från Stockholm.” Skrofulös betyder lungsjuk, tuberkulos var en vanlig sjukdom på den tiden. Inledningsvis fanns det både en ”Öfverstyrelse” och en styrelse. Överstyrelsen bestod av ”Öfverståthållaren”, Underståthållaren, Pastor Primarius, Ordföranden i Stockholms Stadsfullmäktige, Ordföranden i stadens hälsovårdsnämnd och förste Stadsläkaren i Stockholm. Vidare fanns en lång rad huvudmän, som skulle vara minst åtta till antalet. Man förstår att stiftelsen var av största betydelse.

År 1921 förvärvade stiftelsen en fastighet i Nynäshamn, ca 15 000 kvm, belägen drygt en kilometer från dåvarande hållplatsen Nynäs havsbad. Det dröjde sålunda ett antal år innan syftet med stiftelsen kunde fullföljas, men år 1922 kunde anstalten invigas. Där bedrevs sedan en verksamhet för vård av barn med tuberkulos. Behandlingen lät inte nådig ”stillaläge ”(gipsbäddar, skenor, bandage m.m.)  och kirurgiska ingrepp samt kvartsljus och solljus. Under år 1926 fanns 28 barn inskrivna och de vårdades på hemmet i snitt nästan ett år. Ett barn avled under det året.


Massvaccinering av barn med det s.k. BCG-vaccinet, påbörjades efter andra världskriget.  År 1958 såldes hemmet till Stockholms stads nykterhetsnämnd.


1959 genomfördes en permutation – ändring av stadgarna – genom Kungl. Maj:t till det ändamål som gäller än idag – bidrag till social och medicinsk omvårdnad av barn och ungdom, företrädesvis från Stockholm. Permutation har också genomförts för att ändra stadgarna för upphävande av förskrifter om överstyrelse, huvudman m.m. och föreskrifter om hur styrelsen utses.

Namnlös design (9)_edited.jpg

Nyfiken på hur det såg ut när Kung Oscar II och drottning Sofia firade sitt guldbröllop 1907? Klicka på filmen och res tillbaka i tiden.

Upphov: Svenska Biografteatern, Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket. Skapad 1907. Utgiven av Sveriges Television (SVT).  Objekt-ID Kungliga biblioteket SF2006

Filmen är hämtad från Stockholmskällan: https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28979 

Hämtad 2022-01-03.

FN03294.jpg
bottom of page