top of page

Om oss / Stiftelsen förvaltas av en styrelse med säte i Stockholm bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter av vilka en är läkare och en förfaren i ekonomiska angelägenheter.
 

Styrelsen förnyar sig själv. Styrelsen sammanträder minst en gång per år. Det ordinarie mötet hålls i maj månad för genomgång av årsredovisning, genomgång av årets ansökningar och beslut om bidrag.

 

Stiftelsen kan dela ut bidrag till mellan 30 – 40 organisationer samt ett antal forskningsanslag årligen dels beroende på den avkastning på stiftelsens kapital som finns disponibel, dels på inkomna ansökningar.

Observera att mottagare av bidrag eller anslag ska vara hemmahörande i Stockholms län

Styrelsen

BO HANSSON

Ordförande

CARINA PORSMARK

Ledamot

LARS ERIK WESTIN

Skattmästare

ANN-CHRISTIN LINDGREN

Ledamot

KARIN POLSTAM

Ledamot

SEKRETERARE

Ann-Catherine Sandell

Image by Rodeo Project Management Software
bottom of page