top of page

ÅTERRAPPORTERING
 

När en verksamhet eller aktivitet har beviljats medel ska sedan återrapportering ske till stiftelsen. Vi emotser en redovisning med inriktning på vad vårt bidrag använts till och inte enbart en årsredovisning eller en verksamhetsberättelse. Om en ansökan avsett läger/ aktiviteter eller liknande vill vi gärna ha en ungefärlig uppgift om antal deltagare, åldersgrupper, längd på aktiviteten m.m. Rapporteringen kan hållas relativt kort och vi vill inte ha en kopia på föregående års rapport. Vi vill inte ha broschyrer och liknande.

 

Forskare återrapporterar på sedvanligt sätt om hur projektet fortlöpt.

 

Vi vill ha återrapportering från alla som beviljats medel. Ni som har för avsikt att söka nytt bidrag året efter ni tilldelats medel, måste komma in med återrapportering senast den sista december.

 

Skicka in återrapporteringen via länken nedan.

 

ÅTERRAPPORTERING

Fyll i uppgifterna nedan för att skicka in din återrapportering

bottom of page